فارسي English
It is replica watches uk not easy, and I replica watches expect to watch worn on the clothes on swiss replica watches men can accept not much, much is rolex replica some fashionable women wear such love.
  فهرست محصولات
1
گاز وازلينه استریل
گازوازلینه استریل سالم از پارچه لنو بافت صددرصد پنبه سفید شده و آغشته به وازلین بهداشتی به روش مندرج در فارماکوپه های BP و USP در محیطی پاکیزه و کاملاً بهداشتی تولید و توسط مرکز تابش گاما (سازمان انرژی اتمی) استریل می گردد...
کد کالا 1011001 گازوازلينه استریل سالم قوطی 36 عددی 68,880
کد کالا 1011002 گازوازلينه استریل سالم قوطی 10 عددی 47,760
کد کالا 1011003 گازوازلینه استریل سالم بسته بندی 1 برگی 54,433
کد کالا 1011004 گازوازلینه استریل سالم بسته بندی 3 برگی 54,433
   >>

1


جستجو در سايتIran-Tehran, Northern Sohrevardi Ave,
No.43
Tel: (+98) (21) 88746270-1
Fax : (+98) (21) 88752869


No.16, one Royal Quay Liver Pool, UK 4ET L3 4ET
Tel: 0044773816431, 00441517036674