فارسي English
It is replica watches uk not easy, and I replica watches expect to watch worn on the clothes on swiss replica watches men can accept not much, much is rolex replica some fashionable women wear such love.
  فهرست محصولات
1
مچ بند قابل تنظیم
در صورت انجام فعالیت های ورزشی، کار سخت یا سایر کوفتگی های عضلانی درد حاصله در مفاصل را می توان با گرم نگهداشتن آن بهبود بخشید...
کد کالا 1263000 مچ بند قابل تنظیم سالم 283,200
   >>

مچ بند / شصت دار با کف
مچ دست از هشت استخوان کوچک تشکیل یافته است که با یکدیگر و با استخوان های ساعد مفصل متعددي را ایجاد مینمایند...
کد کالا 1263001 مچ بند شصت دار باکف سالم 283,200
   >>

آرنج بند متوسط
بورس ساختاری کیسه مانند و پر از مایع است که بین تاندون و استخوان و یا بین استخوان و پوست قرار می گیرد و سبب تسهیل حرکات تاندون روی استخوان با کاهش اصطکاک بین آنها می شود...
کد کالا 1281001 آرنج بند سالم سایز خیلی کوچک 283,200
کد کالا 1281002 آرنج بند سالم سایز کوچک 283,200
کد کالا 1281003 آرنج بند سالم سایز متوسط 283,200
کد کالا 1281004 آرنج بند سالم سایز بزرگ 283,200
کد کالا 1281005 آرنج بند سالم سایز خیلی بزرگ 283,200
کد کالا 1281006 آرنج بند سالم سایز خیلی خیلی بزرگ 283,200
   >>

آرنج بند بلند
آرنج بند بلند سالم به منظور کنترل خیز لنفی (باد کردن بافتهای زیر جلدی به علت جمع شدن مایع لنفی) در بازو استفاده می شود...
کد کالا 1282001 آرنج بند بلند سالم سایز کوچک 314,640
کد کالا 1282002 آرنج بند بلند سالم سایز متوسط 314,640
کد کالا 1282003 آرنج بند بلند سالم سایز بزرگ 314,640
   >>

كتف بند
برای تسکین درد ناشی از در رفتگی و کشیدگی تاندونها و رباطهای مفصل شانه، پیشگیری از دررفتگی مکرر شانه، ضعف عضلات حمایت کننده شانه، دردهای عضلانی و مفصلی ایده آل می‌باشد...
کد کالا 1291001 کتف بند سالم سایز کوچک 503,400
کد کالا 1291002 کتف بندسالم سایز متوسط 503,400
کد کالا 1291003 کتف بند سالم سایز بزرگ 503,400
کد کالا 1291004 کتف بند سالم سایز خیلی بزرگ 503,400
   >>

گرم کن کلیه
كليه ها دو غده بشكل لوبيا ميباشند كه هر يك به وزن تقريبي 150 گرم و به رنگ قهوه اي مايل به قرمز بوده و در قسمت فوقاني جدار خلفي شكم در دو طرف ستون مهره ها قرار گرفته اند...
کد کالا 1191001 گرمکن کلیه سالم سایز کوچک 283,200
کد کالا 1191002 گرمکن کلیه سالم سایز متوسط 283,200
کد کالا 1191003 گرمکن کلیه سالم سایز بزرگ 283,200
کد کالا 1191004 گرمکن کلیه سالم سایز خیلی بزرگ 283,200
کد کالا 1191005 گرمکن کلیه سالم سایز خیلی خیلی بزرگ 283,200
   >>

کمربند طبی لومبوساکرال
کمربند چسبی لومباساکرال به منظور کاهش کشش و فشار به ناحیه ستون فقرات استفاده می گردد. همچنین از این کمربند برای جلوگیری از آسیب ناحیه اتصال استخوان ساکرال و مهره کمری استفاده می شود...
کد کالا 1211001 کمربند طبی لومباساکرال سالم سایز کوچک 849,480
کد کالا 1211002 کمربند طبی لومباساکرال سالم سایز بزرگ 849,480
   >>

قوزك بند
قوزک بند سالم بر اساس استانداردهای آناتومیک تولید می شود. نوع بافت این محصول، ضمن اعمال فشار مناسب بر روی قوزک و پاشنه پا، بخوبی از مفاصل، رباط ها و ماهیچه های آسیب دیده محافظت نموده و درد را تسکین می‌دهد...
کد کالا 1231001 قوزک بند سالم خیلی کوچک 283,200
کد کالا 1231002 قوزک بند سالم کوچک 283,200
کد کالا 1231003 قوزک بند سالم متوسط 283,200
کد کالا 1231004 قوزک بند سالم بزرگ 283,200
کد کالا 1231005 قوزک بند سالم خیلی بزرگ 283,200
   >>

ساق بند
در تمرینات ورزشی انقباض شدید عضلات نرمه ساق پا و کشیدگی عضلات ضعیف با درد شدید عضلات پشت ساق پا همراه است که باعث کشیدگی و یا پارگی عضلات نرمه ساق پا می‌شود و احتمالاً تورم و تغییر رنگ و در صورت شدید بودن صدمه، تغییر شکل در موضع صدمه دیده و ناتوانی در کشش بدون درد دیده می شود...
کد کالا 1241001 ساق بند سالم خیلی کوچک 283,200
کد کالا 1241002 ساق بند سالم کوچک 283,200
کد کالا 1241003 ساق بند سالم متوسط 283,200
کد کالا 1241004 ساق بند سالم بزرگ 283,200
کد کالا 1241005 ساق بند سالم خیلی بزرگ 283,200
کد کالا 1241006 ساق بند سالم خیلی خیلی بزرگ 283,200
   >>

زانو بند متوسط کشکک بسته
مفصل زانو يكي از پيچيده ترين مفاصل بدن آدمي است. نحوه اتصالات استخواني، عملكرد عضلات و ساختمان خاص ليگامانها در اين ناحيه، مؤيد اين امر ميباشد...
کد کالا 1221001 زانوبند کشکک بسته سالم خیلی کوچک 283,200
کد کالا 1221002 زانوبند کشکک بسته سالم کوچک 283,200
کد کالا 1221003 زانوبند کشکک بسته سالم متوسط 283,200
کد کالا 1221004 زانوبند کشکک بسته سالم بزرگ 283,200
کد کالا 1221005 زانوبند کشکک بسته سالم خیلی بزرگ 283,200
کد کالا 1221006 زانوبند کشکک بسته سالم خیلی خیلی بزرگ 283,200
   >>

زانوبند بلند کشکک بسته
مفصل زانو يكي از پيچيده ترين مفاصل بدن آدمي است. نحوه اتصالات استخواني، عملكرد عضلات و ساختمان خاص ليگامانها در اين ناحيه، مؤيد اين امر ميباشند...
کد کالا 1222001 زانوبند بلند کشکک بسته سالم سایز خیلی کوچک 314,640
کد کالا 1222002 زانوبند بلند کشکک بسته سالم سایز کوچک 314,640
کد کالا 1222003 زانوبند بلند کشکک بسته سالم سایز متوسط 314,640
کد کالا 1222004 زانوبند بلند کشکک بسته سالم سایز بزرگ 314,640
کد کالا 1222005 زانوبند بلند کشکک بسته سالم سایز خیلی بزرگ 314,640
کد کالا 1222004 زانوبند بلند کشکک بسته سالم سایز خیلی خیلی بزرگ 314,640
   >>

جوراب واريس
واریس یک نوع نارسایی وریدها یا همان سیاهرگهای سطحی اندام است که در قسمت پا شایعتر میباشد...
کد کالا 1251001 جوراب واریس سالم خیلی کوچک 660,720
کد کالا 1251002 جوراب واریس سالم کوچک 660,720
کد کالا 1251003 جوراب واریس سالم متوسط 660,720
کد کالا 1251004 جوراب واریس سالم بزرگ 660,720
کد کالا 1251005 جوراب واریس سالم خیلی بزرگ 660,720
کد کالا 1251006 جوراب واریس سالم خیلی خیلی بزرگ 660,720
   >>

1


جستجو در سايتIran-Tehran, Northern Sohrevardi Ave,
No.43
Tel: (+98) (21) 88746270-1
Fax : (+98) (21) 88752869


No.16, one Royal Quay Liver Pool, UK 4ET L3 4ET
Tel: 0044773816431, 00441517036674