فارسي English
It is replica watches uk not easy, and I replica watches expect to watch worn on the clothes on swiss replica watches men can accept not much, much is rolex replica some fashionable women wear such love.
  فهرست محصولات
1
ژل الکترود
ژل الکترود سالم محصولی شفاف و قابل حل در آب است. بدون هیچگونه اثر چربی به راحتی بر سطح موضع پخش شده و فاصله بین پوست و پروب دستگاههای الکترو کاردیوگرافی، الکترو آنسفالوگرافی و... را پر کرده و جریان الکتریکی و اولتراسونیک را براحتی عبور می دهد...
کد کالا 1161002 ژل الکترود(قرمز) سالم تیوپ 260 گرمی 110,900
کد کالا 1161003 ژل الکترود سالم گالن 1 لیتری 280,000
کد کالا 1161004 ژل الکترود سالم گالن 5 لیتری 1,269,000
   >>

ژل اولتراسونيك
ژل اولتراسونیک سالم محصولی شفاف و قابل حل در آب است. بدون هیچگونه اثر چربی به راحتی بر سطح موضع پخش شده و فاصله بین پوست و پروب دستگاههای سونوگرافی، اکوگرافی و... را پر کرده و جریان الکتریکی و اولتراسونیک را براحتی عبور می دهد...
کد کالا 1171002 ژل اولتراسونیک سالم تیوپ 260 گرمی 110,900
کد کالا 1171003 ژل اولتراسونیک سالم گالن 1 لیتری 280,000
کد کالا 1171004 ژل اولتراسونیک سالم گالن 5 لیتری 1,269,000
   >>

ژل لوبریکانت
ژل لوبریکانت سالم محصولی شفاف و قابل حل در آب می باشد. بدون هیچگونه اثر چربی جهت نرم و لغزنده کردن موضع بخصوص هنگام معاینات مخاطی در بیماریهای زنان، جراحی ها، الکتروتراپی سیستوسکپی، آندوسکوپی، رکتوسکوپی، سونداژ و دیگر آزمایشات با دستگاه ها و وسایل طبی ( الکترو کاردیوگرافی، الکترو آنسفالوگرافی، سونوگرافی، اکوگرافی و...) مورد استفاده قرار می گیرد...
کد کالا 1181001 ژل لوبریکانت سالم تیوپ 85 گرمی 110,900
کد کالا 1181003 ژل لوبریکانت سالم گالن 1 لیتری 280,000
کد کالا 1181004 ژل لوبریکانت سالم گالن 5 لیتری 1,269,000
   >>

1


جستجو در سايتIran-Tehran, Northern Sohrevardi Ave,
No.43
Tel: (+98) (21) 88746270-1
Fax : (+98) (21) 88752869


No.16, one Royal Quay Liver Pool, UK 4ET L3 4ET
Tel: 0044773816431, 00441517036674