فارسي English
It is replica watches uk not easy, and I replica watches expect to watch worn on the clothes on swiss replica watches men can accept not much, much is rolex replica some fashionable women wear such love.
باند سوختگی کرپ


این نوع باندها به سبب خاصیت ارتجاعی طولی و عرضی به گونه ای طراحی شده که جهت نگهداری پانسمان ها و پوشش زخم های ناشی از سوختگی ها بخصوص در نواحی خمیده بدن استفاده می گردد، به خوبی شکل اعضاء بدن را گرفته و اجازه حرکت آزاد را به آنها می دهد، بدون اینکه فشار قابل توجهی بر سطح زیر باند وارد نماید...کد کالا 1132001 باندسوختگی کرپ سالم بعرض 5 سانتیمتر 37,000
کد کالا 1132002 باندسوختگی کرپ سالم بعرض 7.5 سانتیمتر 55,700
کد کالا 1132003 باندسوختگی کرپ سالم بعرض 10 سانتیمتر 74,100
کد کالا 1132004 باندسوختگی کرپ سالم بعرض 15 سانتیمتر 111,000
کد کالا 1132005 باندسوختگی کرپ سالم بعرض 20 سانتیمتر 148,200


این نوع باندها بخصوص در مفاصل برای ثابت و بدون لغزش نگهداشتن پانسمان استفاده می گردد و نباید برای اعمال فشار به کار برده شود. در سوختگی ها رنگ قهوه ای و تیره باند از این نظر که ترشحات زخم ها بر روی پانسمان را نمی نمایاند حائز اهمیت است، با تعویض کمتر امکان بروز عفونت ثانویه کمتر شده، در زمان صرفه جویی و تغییرات دمای زخم کمتر می شود. باند سوختگی کرپ حرارت مناسب را حفظ می نماید و با جلوگیری از تبخیر ترشحات، زخم را از سرد شدن محافظت می كند و محیط پانسمان را در درجه حرارت 37 درجه سانتی گراد كه بهترین حرارت برای تقسیم سلولی است را ثابت نگه می دارد. ظرفیت جذب بسیار بالای کرپ باندسوختگی ترشحات اضافی و مضر، میگروارگنیسم ها و سلولهای مرده را بخوبی جذب می‌نماید. در مراحل ابتدایی ترمیم زخم و در فاز التهابی که ترشحات زخم زیاد است و پانسمان باید بدون نشت و اشباع سریع، ترشحات را كنترل كند، لذا قدرت جذب بسیار بالای این باند باعث می شود تا چندین برابر وزن خود، ترشحات و مایعات سرم اطراف مناطق آسب دیده را جذب کرده و روند بهبودی زخم سوختگی را تسریع نماید.

 

باندسوختگی کرپ.jpg

کد کالا 1132001 باندسوختگی کرپ سالم بعرض 5 سانتیمتر 37,000
کد کالا 1132002 باندسوختگی کرپ سالم بعرض 7.5 سانتیمتر 55,700
کد کالا 1132003 باندسوختگی کرپ سالم بعرض 10 سانتیمتر 74,100
کد کالا 1132004 باندسوختگی کرپ سالم بعرض 15 سانتیمتر 111,000
کد کالا 1132005 باندسوختگی کرپ سالم بعرض 20 سانتیمتر 148,200


جستجو در سايتIran-Tehran, Northern Sohrevardi Ave,
No.43
Tel: (+98) (21) 88746270-1
Fax : (+98) (21) 88752869


No.16, one Royal Quay Liver Pool, UK 4ET L3 4ET
Tel: 0044773816431, 00441517036674