شرکت تولیدی ابزار درمان (سهامی عام)

تلفن تماس 021-88746270-71

کاهش قیمت خودرو منتظر ورود مجلس؛ ترمز افزایش قیمت خودرو را چه ارگانی می‌کشد؟

پست شده توسط: مدیریت اقتصادی

بازار خودرو که روز‌ها را یکی پس از دیگری با افزایش قیمت سپری می‌کند، مدت هاست چشم انتظار ورود نظارت گرانه مجلس برای تعادل در خود است.