شرکت تولیدی ابزار درمان (سهامی عام)

تلفن تماس 021-88746270-71

انواع باند و گاز پزشکی

پست شده توسط: مدیریت گاز و باند زخم بندی

تولید باند وگاز استاندارد رسالتی است که به عهده تمامی تولید کنندگان کالای پزشکی می باشد. شرکت ابزار درمان با توجه به گام برداشتن در جهت رشد