شرکت تولیدی ابزار درمان (سهامی عام)

تلفن تماس 021-88746270-71

انواع باندها

نمایش 1 –12 از 14 نتیجه

آتل گچی ارتوپدي

10 * 750 سانتیمتر

 کد کالا 1064000

ناموجود

0 تومان

آتل گچی ارتوپدي

10 * 750 سانتیمتر

 کد کالا 1064000

ناموجود

باند گچی سالم

بعرض 5 سانتیمتر

 کد کالا 1061001

ناموجود

0 تومان

باند گچی سالم

بعرض 5 سانتیمتر

 کد کالا 1061001

ناموجود

باند فیکس نوزاد سالم

68 سوزنه

 کد کالا 1111001

8380 تومان

باند فیکس نوزاد سالم

68 سوزنه

 کد کالا 1111001

8380 تومان

باند لوله ای سالم

شماره پنج 114 سوزنه

کد کالا 1091005

 

103490 تومان

باند لوله ای سالم

شماره پنج 114 سوزنه

کد کالا 1091005

 

103490 تومان

باندکشی سالم با فشار زیاد

بعرض 10 سانتیمتر

کد کالا 1143003

16760 تومان

باندکشی سالم با فشار زیاد

بعرض 10 سانتیمتر

کد کالا 1143003

16760 تومان

باندکشی سالم با فشار متوسط

بعرض 10 سانتیمتر

 کد کالا 1142003

14780 تومان

باندکشی سالم با فشار متوسط

بعرض 10 سانتیمتر

 کد کالا 1142003

14780 تومان

باندکشی سالم با فشارکم

بعرض 5 سانتیمتر   

کد کالا 1141001

6160 تومان

باندکشی سالم با فشارکم

بعرض 5 سانتیمتر   

کد کالا 1141001

6160 تومان

باندسوختگی کرپ سالم

بعرض 5 در 450 سانتیمتر  

کد کالا 1132001

7150 تومان

باندسوختگی کرپ سالم

بعرض 5 در 450 سانتیمتر  

کد کالا 1132001

7150 تومان

باندسوختگی شکل پذیر کنار بافته سالم

بعرض 5 در 450 سانتی متر

کد کالا 1101001

3330 تومان

باندسوختگی شکل پذیر کنار بافته سالم

بعرض 5 در 450 سانتی متر

کد کالا 1101001

3330 تومان

باند پانسمان کنار بافته (ساینا)

بعرض 5  در 270 سانتیمتر

 کد کالا 1044001

1970 تومان

باند پانسمان کنار بافته (ساینا)

بعرض 5  در 270 سانتیمتر

 کد کالا 1044001

1970 تومان

باند پانسمان شکل پذیر کناربافته (سالم )

به عرض 7.5 در360 سانتیمتر

 کد کالا 1041002

4210 تومان

باند پانسمان شکل پذیر کناربافته (سالم )

به عرض 7.5 در360 سانتیمتر

 کد کالا 1041002

4210 تومان

باند پانسمان شکل پذیر کناربافته (سالم )

به عرض 5در 360 سانتیمتر

کد کالا 1041001

2810 تومان

باند پانسمان شکل پذیر کناربافته (سالم )

به عرض 5در 360 سانتیمتر

کد کالا 1041001

2810 تومان