شرکت تولیدی ابزار درمان (سهامی عام)

تلفن تماس 021-88746270-71

انواع باندها

نمایش 1 –12 از 14 نتیجه

آتل گچی ارتوپدي

10 * 750 سانتیمتر

 کد کالا 1064000

809420 تومان

آتل گچی ارتوپدي

10 * 750 سانتیمتر

 کد کالا 1064000

809420 تومان

باند گچی سالم

بعرض 5 سانتیمتر

 کد کالا 1061001

8250 تومان

باند گچی سالم

بعرض 5 سانتیمتر

 کد کالا 1061001

8250 تومان

باند فیکس نوزاد سالم

68 سوزنه

 کد کالا 1111001

8380 تومان

باند فیکس نوزاد سالم

68 سوزنه

 کد کالا 1111001

8380 تومان

باند لوله ای سالم

شماره پنج 114 سوزنه

کد کالا 1091005

 

103490 تومان

باند لوله ای سالم

شماره پنج 114 سوزنه

کد کالا 1091005

 

103490 تومان

باندکشی سالم با فشار زیاد

بعرض 10 سانتیمتر

کد کالا 1143003

12120 تومان

باندکشی سالم با فشار زیاد

بعرض 10 سانتیمتر

کد کالا 1143003

12120 تومان

باندکشی سالم با فشار متوسط

بعرض 10 سانتیمتر

 کد کالا 1142003

10350 تومان

باندکشی سالم با فشار متوسط

بعرض 10 سانتیمتر

 کد کالا 1142003

10350 تومان

باندکشی سالم با فشارکم

بعرض 5 سانتیمتر   

کد کالا 1141001

4440 تومان

باندکشی سالم با فشارکم

بعرض 5 سانتیمتر   

کد کالا 1141001

4440 تومان

باندسوختگی کرپ سالم

بعرض 5 سانتیمتر  

کد کالا 1132001

5540 تومان

باندسوختگی کرپ سالم

بعرض 5 سانتیمتر  

کد کالا 1132001

5540 تومان

باندسوختگی شکل پذیر کنار بافته سالم

بعرض 5 سانتی متر

کد کالا 1101001

2590 تومان

باندسوختگی شکل پذیر کنار بافته سالم

بعرض 5 سانتی متر

کد کالا 1101001

2590 تومان

باند پانسمان کنار بافته (ساینا)

بعرض 5  در 270 سانتیمتر

 کد کالا 1044001

1550 تومان

باند پانسمان کنار بافته (ساینا)

بعرض 5  در 270 سانتیمتر

 کد کالا 1044001

1550 تومان

باند پانسمان شکل پذیر کناربافته (سالم )

به عرض 7.5 در360 سانتیمتر

 کد کالا 1041002

3250 تومان

باند پانسمان شکل پذیر کناربافته (سالم )

به عرض 7.5 در360 سانتیمتر

 کد کالا 1041002

3250 تومان

باند پانسمان شکل پذیر کناربافته (سالم )

به عرض 5در 360 سانتیمتر

کد کالا 1041001

2170 تومان

باند پانسمان شکل پذیر کناربافته (سالم )

به عرض 5در 360 سانتیمتر

کد کالا 1041001

2170 تومان