شرکت تولیدی ابزار درمان (سهامی عام)

تلفن تماس 021-88746270-71

انواع باندها

نمایش 1 –12 از 14 نتیجه

آتل گچی ارتوپدي

10 * 750 سانتیمتر

 کد کالا 1064000

589030 تومان

آتل گچی ارتوپدي

10 * 750 سانتیمتر

 کد کالا 1064000

589030 تومان

باند گچی سالم

بعرض 5 سانتیمتر

 کد کالا 1061001

6120 تومان

باند گچی سالم

بعرض 5 سانتیمتر

 کد کالا 1061001

6120 تومان

باند فیکس نوزاد سالم

68 سوزنه

 کد کالا 1111001

5380 تومان

باند فیکس نوزاد سالم

68 سوزنه

 کد کالا 1111001

5380 تومان

باند لوله ای سالم

شماره پنج 114 سوزنه

کد کالا 1091005

 

66530 تومان

باند لوله ای سالم

شماره پنج 114 سوزنه

کد کالا 1091005

 

66530 تومان

باندکشی سالم با فشار زیاد

بعرض 10 سانتیمتر

کد کالا 1143003

7750 تومان

باندکشی سالم با فشار زیاد

بعرض 10 سانتیمتر

کد کالا 1143003

7750 تومان

باندکشی سالم با فشار متوسط

بعرض 10 سانتیمتر

 کد کالا 1142003

6740 تومان

باندکشی سالم با فشار متوسط

بعرض 10 سانتیمتر

 کد کالا 1142003

6740 تومان

باندکشی سالم با فشارکم

بعرض 5 سانتیمتر   

کد کالا 1141001

3000 تومان 2930 تومان

باندکشی سالم با فشارکم

بعرض 5 سانتیمتر   

کد کالا 1141001

3000 تومان 2930 تومان

باندسوختگی کرپ سالم

بعرض 5 سانتیمتر  

کد کالا 1132001

3700 تومان

باندسوختگی کرپ سالم

بعرض 5 سانتیمتر  

کد کالا 1132001

3700 تومان

باندسوختگی شکل پذیر کنار بافته سالم

بعرض 5 سانتی متر

کد کالا 1101001

1780 تومان 1680 تومان

باندسوختگی شکل پذیر کنار بافته سالم

بعرض 5 سانتی متر

کد کالا 1101001

1780 تومان 1680 تومان

باند پانسمان کنار بافته (ساینا)

بعرض 5  در 270 سانتیمتر

 کد کالا 1044001

840 تومان

باند پانسمان کنار بافته (ساینا)

بعرض 5  در 270 سانتیمتر

 کد کالا 1044001

840 تومان

باند پانسمان شکل پذیر کناربافته (سالم )

به عرض 7.5 در360 سانتیمتر

 کد کالا 1041002

2060 تومان

باند پانسمان شکل پذیر کناربافته (سالم )

به عرض 7.5 در360 سانتیمتر

 کد کالا 1041002

2060 تومان

باند پانسمان شکل پذیر کناربافته (سالم )

به عرض 5در 360 سانتیمتر

کد کالا 1041001

1400 تومان 1380 تومان

باند پانسمان شکل پذیر کناربافته (سالم )

به عرض 5در 360 سانتیمتر

کد کالا 1041001

1400 تومان 1380 تومان