شرکت تولیدی ابزار درمان (سهامی عام)

تلفن تماس 021-88746270-71

انواع ساپورت ها

نمایش 1 –12 از 12 نتیجه

کمربند طبی لومباساکرال

کمربند طبی لومباساکرال سالم سایز xs...xxl

کد کالا 1211003

221760 تومان

کمربند طبی لومباساکرال

کمربند طبی لومباساکرال سالم سایز xs...xxl

کد کالا 1211003

221760 تومان

کمربند طبی چسبی قابل تنظیم

کمربند چسبی قابل تنظیم سایزXXL...XS

کد کالا 1201003

147840 تومان

کمربند طبی چسبی قابل تنظیم

کمربند چسبی قابل تنظیم سایزXXL...XS

کد کالا 1201003

147840 تومان

کمربند طبی چسبی قابل تنظیم

کمربند چسبی قابل تنظیم سایزبزرگ-خیلی بزرگ

کد کالا 1201002

147840 تومان

کمربند طبی چسبی قابل تنظیم

کمربند چسبی قابل تنظیم سایزبزرگ-خیلی بزرگ

کد کالا 1201002

147840 تومان

کمربند طبی چسبی قابل تنظیم

کمربند چسبی قابل تنظیم سایزکوچک-متوسط

کد کالا 1201001

147840 تومان

کمربند طبی چسبی قابل تنظیم

کمربند چسبی قابل تنظیم سایزکوچک-متوسط

کد کالا 1201001

147840 تومان

جوراب واریس

جوراب واریس سالم خیلی کوچک

کد کالا 1251001

184800 تومان

جوراب واریس

جوراب واریس سالم خیلی کوچک

کد کالا 1251001

184800 تومان

زانو بند متوسط کشکک بسته

زانوبند کشکک بسته سالم بزرگ

کد کالا 1221003

86240 تومان

زانو بند متوسط کشکک بسته

زانوبند کشکک بسته سالم بزرگ

کد کالا 1221003

86240 تومان

ساق بند

ساق بند سالم خیلی کوچک

کد کالا 1241001

73920 تومان

ساق بند

ساق بند سالم خیلی کوچک

کد کالا 1241001

73920 تومان

قوزک بند

قوزک بند سالم خیلی کوچک

کد کالا 1231001

86240 تومان

قوزک بند

قوزک بند سالم خیلی کوچک

کد کالا 1231001

86240 تومان

کمربند طبی لومباساکرال

کمربند طبی لومباساکرال سالم سایز کوچک

کد کالا 1211001

221760 تومان

کمربند طبی لومباساکرال

کمربند طبی لومباساکرال سالم سایز کوچک

کد کالا 1211001

221760 تومان

گرمکن کلیه

گرمکن کلیه سالم سایز کوچک

کد کالا 1191001

68990 تومان

گرمکن کلیه

گرمکن کلیه سالم سایز کوچک

کد کالا 1191001

68990 تومان

کتف بند

کتف بند سالم سایز کوچک

کد کالا 1291001

147840 تومان

کتف بند

کتف بند سالم سایز کوچک

کد کالا 1291001

147840 تومان

آرنج بند متوسط

آرنج بند سالم سایز خیلی کوچک

کد کالا 1281001

73920 تومان

آرنج بند متوسط

آرنج بند سالم سایز خیلی کوچک

کد کالا 1281001

73920 تومان