شرکت تولیدی ابزار درمان (سهامی عام)

تلفن تماس 021-88746270-71

انواع ساپورت ها

نمایش 1 –12 از 12 نتیجه

کمربند طبی لومباساکرال

کمربند طبی لومباساکرال سالم سایز xs...xxl

کد کالا 1211003

197120 تومان

کمربند طبی لومباساکرال

کمربند طبی لومباساکرال سالم سایز xs...xxl

کد کالا 1211003

197120 تومان

کمربند طبی چسبی قابل تنظیم

کمربند چسبی قابل تنظیم سایزXXL...XS

کد کالا 1201003

135520 تومان

کمربند طبی چسبی قابل تنظیم

کمربند چسبی قابل تنظیم سایزXXL...XS

کد کالا 1201003

135520 تومان

کمربند طبی چسبی قابل تنظیم

کمربند چسبی قابل تنظیم سایزبزرگ-خیلی بزرگ

کد کالا 1201002

135520 تومان

کمربند طبی چسبی قابل تنظیم

کمربند چسبی قابل تنظیم سایزبزرگ-خیلی بزرگ

کد کالا 1201002

135520 تومان

کمربند طبی چسبی قابل تنظیم

کمربند چسبی قابل تنظیم سایزکوچک-متوسط

کد کالا 1201001

135520 تومان

کمربند طبی چسبی قابل تنظیم

کمربند چسبی قابل تنظیم سایزکوچک-متوسط

کد کالا 1201001

135520 تومان

جوراب واریس

جوراب واریس سالم خیلی کوچک

کد کالا 1251001

165090 تومان

جوراب واریس

جوراب واریس سالم خیلی کوچک

کد کالا 1251001

165090 تومان

زانو بند متوسط کشکک بسته

زانوبند کشکک بسته سالم بزرگ

کد کالا 1221003

73920 تومان

زانو بند متوسط کشکک بسته

زانوبند کشکک بسته سالم بزرگ

کد کالا 1221003

73920 تومان

ساق بند

ساق بند سالم خیلی کوچک

کد کالا 1241001

67760 تومان

ساق بند

ساق بند سالم خیلی کوچک

کد کالا 1241001

67760 تومان

قوزک بند

قوزک بند سالم خیلی کوچک

کد کالا 1231001

73920 تومان

قوزک بند

قوزک بند سالم خیلی کوچک

کد کالا 1231001

73920 تومان

کمربند طبی لومباساکرال

کمربند طبی لومباساکرال سالم سایز کوچک

کد کالا 1211001

197120 تومان

کمربند طبی لومباساکرال

کمربند طبی لومباساکرال سالم سایز کوچک

کد کالا 1211001

197120 تومان

گرمکن کلیه

گرمکن کلیه سالم سایز کوچک

کد کالا 1191001

61600 تومان

گرمکن کلیه

گرمکن کلیه سالم سایز کوچک

کد کالا 1191001

61600 تومان

کتف بند

کتف بند سالم سایز کوچک

کد کالا 1291001

135520 تومان

کتف بند

کتف بند سالم سایز کوچک

کد کالا 1291001

135520 تومان

آرنج بند متوسط

آرنج بند سالم سایز خیلی کوچک

کد کالا 1281001

59140 تومان

آرنج بند متوسط

آرنج بند سالم سایز خیلی کوچک

کد کالا 1281001

59140 تومان