شرکت تولیدی ابزار درمان (سهامی عام)

تلفن تماس 021-88746270-71

انواع ساپورت ها

نمایش 1 –11 از 11 نتیجه

کمربند طبی چسبی قابل تنظیم

کمربند چسبی قابل تنظیم سایزXXL...XS

کد کالا 1201003

100800 تومان

کمربند طبی چسبی قابل تنظیم

کمربند چسبی قابل تنظیم سایزXXL...XS

کد کالا 1201003

100800 تومان

کمربند طبی چسبی قابل تنظیم

کمربند چسبی قابل تنظیم سایزبزرگ-خیلی بزرگ

کد کالا 1201002

100800 تومان

کمربند طبی چسبی قابل تنظیم

کمربند چسبی قابل تنظیم سایزبزرگ-خیلی بزرگ

کد کالا 1201002

100800 تومان

کمربند طبی چسبی قابل تنظیم

کمربند چسبی قابل تنظیم سایزکوچک-متوسط

کد کالا 1201001

100800 تومان

کمربند طبی چسبی قابل تنظیم

کمربند چسبی قابل تنظیم سایزکوچک-متوسط

کد کالا 1201001

100800 تومان

جوراب واریس

جوراب واریس سالم خیلی کوچک

کد کالا 1251001

123200 تومان

جوراب واریس

جوراب واریس سالم خیلی کوچک

کد کالا 1251001

123200 تومان

زانو بند متوسط کشکک بسته

زانوبند کشکک بسته سالم بزرگ

کد کالا 1221003

49280 تومان

زانو بند متوسط کشکک بسته

زانوبند کشکک بسته سالم بزرگ

کد کالا 1221003

49280 تومان

ساق بند

ساق بند سالم خیلی کوچک

کد کالا 1241001

49280 تومان

ساق بند

ساق بند سالم خیلی کوچک

کد کالا 1241001

49280 تومان

قوزک بند

قوزک بند سالم خیلی کوچک

کد کالا 1231001

49280 تومان

قوزک بند

قوزک بند سالم خیلی کوچک

کد کالا 1231001

49280 تومان

کمربند طبی لومباساکرال

کمربند طبی لومباساکرال سالم سایز کوچک

کد کالا 1211001

147840 تومان

کمربند طبی لومباساکرال

کمربند طبی لومباساکرال سالم سایز کوچک

کد کالا 1211001

147840 تومان

گرمکن کلیه

گرمکن کلیه سالم سایز کوچک

کد کالا 1191001

49280 تومان

گرمکن کلیه

گرمکن کلیه سالم سایز کوچک

کد کالا 1191001

49280 تومان

کتف بند

کتف بند سالم سایز کوچک

کد کالا 1291001

98560 تومان

کتف بند

کتف بند سالم سایز کوچک

کد کالا 1291001

98560 تومان

آرنج بند متوسط

آرنج بند سالم سایز خیلی کوچک

کد کالا 1281001

49280 تومان

آرنج بند متوسط

آرنج بند سالم سایز خیلی کوچک

کد کالا 1281001

49280 تومان