شرکت تولیدی ابزار درمان (سهامی عام)

تلفن تماس 021-88746270-71

باندهای گچی

نمایش 25 –36 از 40 نتیجه

آتل گچی ارتوپدي

 12.5 * 750 سانتیمتر

کد کالا 1065000

ناموجود

 

0 تومان

آتل گچی ارتوپدي

 12.5 * 750 سانتیمتر

کد کالا 1065000

ناموجود

 

آتل گچی ارتوپدي

10 * 750 سانتیمتر

 کد کالا 1064000

ناموجود

 

0 تومان

آتل گچی ارتوپدي

10 * 750 سانتیمتر

 کد کالا 1064000

ناموجود

 

باند گچی ساینا 3

بعرض 20 سانتیمتر

 کد کالا 1063005

ناموجود

 

0 تومان

باند گچی ساینا 3

بعرض 20 سانتیمتر

 کد کالا 1063005

ناموجود

 

باند گچی ساینا 3

بعرض 15 سانتیمتر

کد کالا 1063004

ناموجود

 

0 تومان

باند گچی ساینا 3

بعرض 15 سانتیمتر

کد کالا 1063004

ناموجود

 

باند گچی ساینا 3

بعرض 10 سانتیمتر

 کد کالا 1063003

ناموجود

 

0 تومان

باند گچی ساینا 3

بعرض 10 سانتیمتر

 کد کالا 1063003

ناموجود

 

باند گچی ساینا 3

بعرض 7.5 سانتیمتر

 کد کالا 1063002 

ناموجود

 

0 تومان

باند گچی ساینا 3

بعرض 7.5 سانتیمتر

 کد کالا 1063002 

ناموجود

 

باند گچی ساینا 3

 بعرض 5 سانتیمتر

 کد کالا 1063001

ناموجود

 

0 تومان

باند گچی ساینا 3

 بعرض 5 سانتیمتر

 کد کالا 1063001

ناموجود

 

باند گچی نرمال ساینا 2

بعرض 20 سانتیمتر

کد کالا 1062005 

ناموجود

 

0 تومان

باند گچی نرمال ساینا 2

بعرض 20 سانتیمتر

کد کالا 1062005 

ناموجود

 

باند گچی نرمال ساینا 2

بعرض 15 سانتیمتر

کد کالا 1062004

ناموجود

 

0 تومان

باند گچی نرمال ساینا 2

بعرض 15 سانتیمتر

کد کالا 1062004

ناموجود

 

باند گچی نرمال ساینا 2

عرض 10 سانتیمتر

کد کالا 1062003

ناموجود

 

0 تومان

باند گچی نرمال ساینا 2

عرض 10 سانتیمتر

کد کالا 1062003

ناموجود

 

باند گچی نرمال ساینا 2

بعرض 7.5 سانتیمتر

کد کالا 1062002

ناموجود

 

0 تومان

باند گچی نرمال ساینا 2

بعرض 7.5 سانتیمتر

کد کالا 1062002

ناموجود

 

باند گچی نرمال ساینا 2

بعرض 5 سانتیمتر

کد کالا 1062001

ناموجود

 

0 تومان

باند گچی نرمال ساینا 2

بعرض 5 سانتیمتر

کد کالا 1062001

ناموجود