شرکت تولیدی ابزار درمان (سهامی عام)

تلفن تماس 021-88746270-71

ژل های پزشکی

نمایش 1 –12 از 12 نتیجه

ژل لیزر (بی رنگ)

گالن 5 لیتری

کد کالا1172004

147840 تومان

ژل لیزر (بی رنگ)

گالن 5 لیتری

کد کالا1172004

147840 تومان

ژل لیزر (بی رنگ)

گالن 1 لیتری

کد  کالا 1172003

34500 تومان

ژل لیزر (بی رنگ)

گالن 1 لیتری

کد  کالا 1172003

34500 تومان

ژل لوبریکانت استریل سالم

تیوپ 80 گرمی

کد کالا  1181101

ناموجود

0 تومان

ژل لوبریکانت استریل سالم

تیوپ 80 گرمی

کد کالا  1181101

ناموجود

ژل لوبریکانت سالم

گالن 5 لیتری

کد کالا 1181004

147840 تومان

ژل لوبریکانت سالم

گالن 5 لیتری

کد کالا 1181004

147840 تومان

ژل لوبریکانت سالم

گالن 1 لیتری

کد کالا 1181003

34500 تومان

ژل لوبریکانت سالم

گالن 1 لیتری

کد کالا 1181003

34500 تومان

ژل لوبریکانت سالم

تیوپ 85 گرمی

کد کالا 1181001

10600 تومان

ژل لوبریکانت سالم

تیوپ 85 گرمی

کد کالا 1181001

10600 تومان

ژل اولتراسونیک سالم

سالم گالن 5 لیتری

کد کالا 1171004

147840 تومان

ژل اولتراسونیک سالم

سالم گالن 5 لیتری

کد کالا 1171004

147840 تومان

ژل اولتراسونیک سالم

گالن 1 لیتری

کد کالا 1171003

34500 تومان

ژل اولتراسونیک سالم

گالن 1 لیتری

کد کالا 1171003

34500 تومان

ژل اولتراسونیک سالم

سالم تیوپ 260 گرمی

کد کالا 1171002

12320 تومان

ژل اولتراسونیک سالم

سالم تیوپ 260 گرمی

کد کالا 1171002

12320 تومان

ژل الکترود قرمز سالم

گالن 5 لیتری

کد کالا 1161004

147840 تومان

ژل الکترود قرمز سالم

گالن 5 لیتری

کد کالا 1161004

147840 تومان

ژل الکترود قرمز سالم

سالم گالن 1 لیتری

کد کالا 1161003

34500 تومان

ژل الکترود قرمز سالم

سالم گالن 1 لیتری

کد کالا 1161003

34500 تومان

ژل الکترود قرمز سالم

  تیوپ 260 گرمی

کد کالا 1161002

12320 تومان

ژل الکترود قرمز سالم

  تیوپ 260 گرمی

کد کالا 1161002

12320 تومان