شرکت تولیدی ابزار درمان (سهامی عام)

تلفن تماس 021-88746270-71

گاز و باندهای طبی

نمایش 1 –12 از 20 نتیجه

باند پانسمان شکل پذیر همراه با پد جاذب استریل

 بعرض 10 سانتیمتر  

 کد کالا  1042003

ناموجود

0 تومان

باند پانسمان شکل پذیر همراه با پد جاذب استریل

 بعرض 10 سانتیمتر  

 کد کالا  1042003

ناموجود

باند پانسمان شکل پذیر همراه با پد جاذب استریل

بعرض 7.5 سانتیمتر 

کد کالا  1042002

ناموجود

0 تومان

باند پانسمان شکل پذیر همراه با پد جاذب استریل

بعرض 7.5 سانتیمتر 

کد کالا  1042002

ناموجود

باند پانسمان شکل پذیر همراه با پد جاذب استریل

عرض 5 سانتی متر

کد کالا 1042001 

ناموجود

0 تومان

باند پانسمان شکل پذیر همراه با پد جاذب استریل

عرض 5 سانتی متر

کد کالا 1042001 

ناموجود