شرکت تولیدی ابزار درمان (سهامی عام)

تلفن تماس 021-88746270-71

فروشگاه شرکت تولیدی ابزار درمان

نمایش 1 –12 از 194 نتیجه

کمربند طبی چسبی قابل تنظیم

کمربند چسبی قابل تنظیم سایزXXL...XS

کد کالا 1201003

100800 تومان

کمربند طبی چسبی قابل تنظیم

کمربند چسبی قابل تنظیم سایزXXL...XS

کد کالا 1201003

100800 تومان

کمربند طبی چسبی قابل تنظیم

کمربند چسبی قابل تنظیم سایزبزرگ-خیلی بزرگ

کد کالا 1201002

100800 تومان

کمربند طبی چسبی قابل تنظیم

کمربند چسبی قابل تنظیم سایزبزرگ-خیلی بزرگ

کد کالا 1201002

100800 تومان

کمربند طبی چسبی قابل تنظیم

کمربند چسبی قابل تنظیم سایزکوچک-متوسط

کد کالا 1201001

100800 تومان

کمربند طبی چسبی قابل تنظیم

کمربند چسبی قابل تنظیم سایزکوچک-متوسط

کد کالا 1201001

100800 تومان

باند گچی سالم

بعرض 20 سانتیمتر

کد کالا 1061005
 

24490 تومان

باند گچی سالم

بعرض 20 سانتیمتر

کد کالا 1061005
 

24490 تومان

ژل لیزر (بی رنگ)

گالن 5 لیتری

کد کالا1172004

151500 تومان

ژل لیزر (بی رنگ)

گالن 5 لیتری

کد کالا1172004

151500 تومان

ژل لیزر (بی رنگ)

گالن 1 لیتری

کد  کالا 1172003

33300 تومان

ژل لیزر (بی رنگ)

گالن 1 لیتری

کد  کالا 1172003

33300 تومان

ژل لوبریکانت استریل سالم

تیوپ 260 گرمی

کد کالا 1181101

11090 تومان

ژل لوبریکانت استریل سالم

تیوپ 260 گرمی

کد کالا 1181101

11090 تومان

آتل گچی ارتوپدي

200 * 100 سانتیمتر

کد کالا 1067015

157080 تومان

آتل گچی ارتوپدي

200 * 100 سانتیمتر

کد کالا 1067015

157080 تومان

آتل گچی ارتوپدي

15 * 110 سانتیمتر

کد کالا 1066016

129600 تومان

آتل گچی ارتوپدي

15 * 110 سانتیمتر

کد کالا 1066016

129600 تومان

آتل گچی ارتوپدي

10 * 85 سانتیمتر

 کد کالا 1064011

66750 تومان

آتل گچی ارتوپدي

10 * 85 سانتیمتر

 کد کالا 1064011

66750 تومان

آتل گچی ارتوپدي

15 * 60 سانتیمتر

کد کالا1066006

70680 تومان

آتل گچی ارتوپدي

15 * 60 سانتیمتر

کد کالا1066006

70680 تومان

آتل گچی ارتوپدي

 15 * 68 سانتیمتر

 کد کالا 1066010

80110 تومان

آتل گچی ارتوپدي

 15 * 68 سانتیمتر

 کد کالا 1066010

80110 تومان